Nederländska

Virtual Tandems logo: smiley face with headset

Virtual tandems

Looking for a virtual tandem partner (SV & NL)?

Torn vid Bergianska. Foto: Jan Löf.

Kurser i nederländska VT2020 - obligatorisk registrering

Välkommen till avdelningen för nederländska vid Stockholms universitet! För att behålla din plats behöver du registrera dig på kursen du blivit antagen till, annars går din plats vidare till en annan sökande.

Annikas bok

Kontrastiva studier och tredjespråksinlärning i nederländska och svenska

Universitetslektor i nederländska, Annika Johansson, har utkommit med en ny bok om kontrastiv semantik, tredjespråksinlärning och tvärspråklig medvetenhet.