Anna Mammitzsch: Data Session: Narrative Rundgänge

Du får Zoom-länken genom att anmäla dig till Caroline Merkel (caroline.merkel@tyska.su.se).