Den 12–14 april äger den årliga ämneskonferensen i tyska och den vetenskapliga konferensen ”Text im Kontext“ rum i Stockholm.

Under ämneskonferensen träffas universitetslärare i ämnet tyska vid landets universitet och högskolor för att diskutera utbildningsfrågor. I anslutning därtill äger den vetenskapliga konferensen ”Text im Kontext” rum, där ett 30-tal forskare i ämnet tyska under två dagar tar del av varandras forskning. Konferensen kommer att ha två parallella sektioner, en med litteraturvetenskaplig, en med språkvetenskaplig och didaktisk inriktning.

Program: Fachkonferenz, Text im Kontext 2018 (395 Kb)

Kontakt: christine.becker@tyska.su.se