Det omvända klassrummet eller “flipped classroom” har fått stor uppmärksamhet under de senaste åren. En populär uppfattning är att den traditionella föreläsningen i föreläsningssal ersätts av en inspelad föreläsning. Men det bör inte stanna där. Pedagogiken bakom omvänt klassrum bygger på teorier om aktivt lärande, där formativa uppgifter inför undervisningen är centrala inslag. Vi kommer bl. a. att få en introduktion i online-verktygen Camtasia, ett verktyg för skärminspelning, och Scalable Learning som möjliggör integrering av inspelade föreläsningar och formativa uppgifter.

Workshopen led av Hugues Engel och Tore Nilsson. En utförlig beskrivning av innehållet följer inom kort!

Ni kan anmäla er redan nu via följande länk: https://simplesignup.se/private_event/128663/a20f7abea4 OBS! Antalet platser är begränsade!