Goethes ”Faust” räknas till en av världslitteraturens mästerverk och är än idag en del av vår litterära kanon. Föredraget undersöker huruvida Goethes drama om en vetenskapsman som söker kunskap verkligen är en av modernitetens avgörande myter. Vari består verkets aktualitet och relevans idag? Därmed ställs även frågan om ”världslitteraturens” betydelse och  funktion  i vår kultur, som inte minst präglas av globalisering och digitalisering.

Föredrag av Elisabeth Herrmann, professor i tyska med inriktning litteratur- och kulturvetenskap, Stockholms universitet. Föredraget inleds med en kort introduktion om den historiska gestalten och fausttemat av Elisabeth Wåghäll Nivre, professor i tyskspråkig litteratur med inrikning på den tidigmoderna tiden vid Stockholms universitet. Matthias Schubert, dramaturg och gästdocent vid Stockholms universitet, ger en kort kommentar om dramats betydelse i det nutida teaterlandskapet. I anslutning bjuder vi in till en öppen diskussion om Goethes kända verk.

Vi bjuder på ett glas vin. 
 
Ett samarbete mellan Goethe-Institut och Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Stockholms universitet.

Fri entré. Vänligen anmäl dig och ange vilket evenemang det gäller: