Ceremonin tog plats på Stockholms universitet och finska ambassaden den 28 oktober 2010.

Festskriften "Finskan vid Stockholms universitet 80 år"

finns tillgänglig för nedladdning som pdf-fil.

Sisältö / Innehåll

Kiitos! Tack!

av professor Jarmo Lainio

Alkusanat / Förord

av professor Jarmo Lainio

Historiikki / Historik

Wande, Erling: Finskan i Stockholm: en historisk tillbakablick
Ehrnebo, Paula; Lönnroth, Maj & Romppanen, Birgitta: Tolk- och översättarutbildningen vid finska institutionen 1973–2006

Opetus / Undervisning

Pesonen, Sari: Studier i finska
De Geer, Eric: Realia, vad har det med det finska språket att göra?

Ehrnebo, Paula & Heikkilä, Riina: Kielenhuoltokurssi tuntiopettajien näkökulmasta
Lilja, Niina: Vaihto-opettaja uusia näkökulmia omaksumassa

Opiskelijat / Studenterna

Pesonen, Sari: Kirunasta Kauppatorille: suomen kielen opiskelijoiden monet motiivit
De Geer, Eric: Finska språkets studenter: en enkätstudie
Almqvist, Ingrid: En språkresa
Markkanen, Marjut: Unelma-ammatti, joka toteutui
Trinkies, Isak: Minun matkani suomeen

Tutkimus / Forskning

Cederholm, Per-Erik: Litteraturvetenskap vid Finska institutionen 1960-2000
Lainio, Jarmo & Wande, Erling: Språkvetenskaplig forskning på avdelningen
Paunonen, Heikki: Suhteeni Ruotsiin
De Smit, Merlijn: The Divison of Finnish and the Study of Language Contact. An Overview

Tutkijakoulutus / Forskarutbildning

Ala-Poikela, Virpi; de Smit, Merlijn & Muhonen, Anu: Eri teitä samaan opinahjoon

Yhteistyö / Samarbete

Sulkala, Helena: Puhelinsoitolla professoriksi Tukholmaan
Siitonen, Kirsti: Viiden päivän ihme
Peltämäki, Anna-Maria: Aukkotehtäviä ja keskusteluharjoituksia
Jakonen, Marja: Högre seminarier, forskarseminarier och gästföreläsningar 1988-2010 (som excel-fil)

Stockholms universitet: Aktuella notiser Kirjoittajat / Författarna

Vid frågor angående festskriften var vänlig och kontakta huvudutgivaren Anu Muhonen (anu.muhonen@finska.su.se).

Inbjudan

Torsdagen den 28 oktober 2010

arrangerar Finska avdelningen vid Institutionen för baltiska språk, finska och tyska ett jubileumsseminarium för att uppmärksamma och fira att finska undervisats vid Stockholms universitet, tidigare Stockholms högskola, sedan 1930.

Under seminarier ges en del tillbakablickar och en framtidsvy presenteras, men även flera föredrag med anknytning till den verksamhet som bedrivits, kommer att hållas. Likaså publiceras en festskrift med beskrivning av olika delar av den undervisning och den forskning som ägt rum vid de institutioner och avdelningar som ansvarat för finskan vid SU.

Bland talarna märks Finlands Ambassadör, Markus Lyra, dekanus Gunnar Svensson, prof. emer. Erling Wande, och som speciellt inbjudna professor Helena Sulkala och prof. emer. Heikki Paunonen, den senare tillika hedersdoktor vid Stockholms universitet. Dessa presenterar bidrag som speglar en del av de forskningsintressen som också tangerats vid Finska institutionen/avdelningen.

Hela programmet återfinns på slutet av denna inbjudan.
Vi uppmärksammar detta tillsammans med Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och med Finlands ambassad.

För att vi ska kunna beräkna åtgång av diverse förfriskningar behöver vi ha en aktiv anmälan, enligt följande. Markera nedan och kopiera till ett e-postbrev om du är med under hela dagen, enbart under seminariet, eller enbart under mottagningen på Finlands Ambassad.

Ja, jag är med under hela dagen___________________________
Ja, jag är med enbart under seminariet____________________
Ja, jag är med enbart under mottagningen___________________
Vi vill ha Ditt svar senast den 21 oktober, men då vi räknar med att det kan bli trångt om platserna, ta tillfället i akt och meddela oss snarast om Din närvaro.

Anmälan görs samtidigt till svar.TUK@formin.fi
Och Marja.Jakonen@finska.su.se


Varmt välkommen!

Finlands Ambassad och Avdelningen för finska, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

Programmet:

Finska språket vid Stockholms universitet 80 år

Torsdagen den 28 oktober, kl 13-17, Sal D9, Stockholms universitet,
Frescati, Södra husen

13.00-13.15 Välkomstord, prof. Jarmo Lainio, Finska avdelningen
Dekanus Gunnar Svensson, Stockholms universitet
Prefekt Elisabeth Wåghäll Nivre, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

13.15-13.30 Öppningsanförande, Finlands Ambassadör, Markus Lyra

13.30-14.00 Finskan vid Stockholms universitet – en tillbakablick, prof. emer. Erling Wande

14.00-14.30 Festskriften, redaktörerna, gm. doktorand Anu Muhonen, Finska avdelningen

14.30-15.00 Kaffe

15.00-15.30 Prof. emer. Heikki Paunonen, Helsingfors:
"Reviirin rakentuminen ja sen kielelliset ilmaukset"

15.30-16.00 Prof. Helena Sulkala, Uleåborg:
"Haaparannan koululaisten kielitilanteesta"

16.00-16.30 Prof. Jarmo Lainio: En epilogisk framåtblick
Avrundning

18.00 - Mottagning på Finlands Ambassad