Jenny Larsson, professor i baltiska språk, föreläser den 9 maj kl. 17:30 på Språkvetenskapliga föreningens årsmöte. Årsmötet börjar kl. 17.00 i sal B522b vid Romanska och klassiska institutionen.

Alla är välkomna!

Anmälan till eftersits: anders.bengtsson@su.se

Se evenemanget på Romanska och klassiska institutionens webbsida.