I den första presentationen diskuterar Vehkanen hur kriget syns i textböcker för undervisning i finska som främmande språk under 1930- till 1950-talet. Denna presentation ges på svenska och tillåter också en kort diskussion i anslutning till den. Efter en kort paus fortsätter hon på finska.

Otsikon "Näkökulmia vuosina 1866–1953 julkaistujen suomi toisena ja vieraana kielenä -oppikirjojen sisältöihin" alla Vehkanen keskustelee syksyllä 2015 julkaistun väitöskirjansa sisällöstä. Esityksen jälkeen on mahdollisuus keskustella aiheesta luennoitsijan kanssa.

I samband med presentationerna introduceras också läroboken i finska, Finskan - Lättare än du tror (Edita 2016), som Marjut Vehkanen tillsammans med Sari Pesonen nyligen gett ut i omarbetad upplaga.


Tervetuloa! Välkomna!