Enligt den finländska gällande läroplanen är modersmålsämnet ett livskunskapsämne (fi. "elämänhallinta"). Rejmans frågor handlar om vad läroplanen avser med begreppet "livskunskap" och vad läsningen av skönlitteratur kan bidra med då det gäller de tonåriga elevernas livsfrågor. Avhandlingen ger ett lärarperspektiv på frågorna, då det empiriska materialet består av djupintervjuer med lärare. Teoretiskt förankras analyserna i läroplansanalys, litteraturdidaktik och i teorier om bildning. En av slutsatserna är att lärare saknar en litteraturdidaktik att luta sig tillbaka på. Därför utmynnar avhandlingen i en litteraturdidaktisk trappa, som presenteras. Avhandlingen lades fram vid Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi 2013.
 
Rejman har en bakgrund som ämneslärare i modersmål och litteratur (över 20 år i åk 7-9), rektor och undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen i Helsingfors. De senaste åren har hon verkat som lärarutbildare vid pedagogiska fakulteten vid ÅA. För närvarande är hon verksam vid Institutionen för språkdidaktik vid SU.
 
Presentationen äger rum på svenska.
 
Välkomna!