Magnus P. Ängsal (Göteborg): Apartheid som metafor. Resultat och problem från ett projekt under utveckling. (in schwedischer Sprache)