Forskarintresset för litterär flerspråkighet har vuxit stort sedan början av 2000-talet, något som återspeglas i flera monografier och antologier i ämnet. För att belysa fältet och den pågående teoretiska diskussionen har vi bjudit in två experter i ämnet som i sin pågående forskning presenterar nya tillvägagångssätt till litterär flerspråkighet:

Prof. Antje Wischmann (Universität Wien): ”Mot ett nytt stilbegrepp”

Dr. Julia Tidigs (Helsingfors universitet): ”Skillnadens inskrift i kropp och text. Ortografi, muntlighet och språkgränser i samtidslitteraturen”.


Antje Wischmann är professor i skandinavistik vid Universität Wien sedan 2014. Aktuella publikationer: „Vielstimmige Abgesänge. Konstellationen von Sprachvarietäten in ‚Südschleswiger‘ Literatur“, NORDEUROPAforum, 2016, ss. 87-117; „Experiment Romani. Sprachethnographische und aus Übersetzungsverfahren abgeleitete Stilmittel - ein mehrsprachliches Fallbeispiel zur sogenannten Minoritätsliteratur“ (under utgivning).

Julia Tidigs är universitetslektor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Hennes doktorsavhandling Att skriva sig över språkgränserna. Flerspråkighet i Jac. Ahrenbergs och Elmer Diktonius prosa utkom 2014. Aktuella publikationer: ”The Noise of Multilingualism. Reader Diversity, Linguistic Borders and Literary Multimodality”; ”Multilingualism and the Work of Readers: Processes of linguistic bordering in three cases of contemporary Swedish language literature”, i Multilingualism in Northern European Literature, Routledge 2019 (under utgivning).

 

Ingen föranmälan. Postseminarium från kl. 17.

Kontakt: Markus Huss och Helena Bodin.

Välkomna!