Vem skriver (fortfarande) om den tyska återföreningen?

Många tyska författare har skrivit om den tid runt åren 1989 och 1990 (som kallas die Wende – vändpunkten) då enorma förändringar ägde rum i hela Europa i allmänhet och i Östtyskland i synnerhet. Varje år lanseras ett antal ”Wenderomaner” av de tyska förlagen.

I höstas, då det var tjugofem år sedan återföreningen, läste tre av det forna DDR:s mest framstående författare, Katja Lange-Müller, Ingo Schulze och Uwe Tellkamp, under det officiella firandet i Paulskirche i Frankfurt. Temat var ”Die Wende im Roman”, men trots detta förhåller de sig kritiska till termen ”Wenderoman”. Och det är de inte ensamma om. Det finns gott om författare som tar avstånd från den.

Frågan är vem som skriver ”Wenderomaner”? Och om ingen skriver dem inställer sig frågan: varför kommer det ständigt nya? Är det hela bara en konstruktion skapad av förläggare och litteraturkritiker?

 

Mats Almegård är kulturjournalist och doktor i tyskspråkig litteratur (disputerade 2002). Han skriver om litteratur i tidningar som Dagens Nyheter och Vi läser. Mats har också presenterat sin litterära favoritkaraktär i tidskriften Album, recenserat i Bonniers Litterära Magasin och gjort programserien Litterära lyssningar i Sveriges Radio P2. Han ligger också bakom litteraturpodcasten Text+1 (www.textplusett.se). Utöver detta hörs Mats bland annat i Sveriges Radios program Elektroniskt i P2.