Högre seminarium vid

Avd. för finska vid Stockholms universitet

Generalsekreterare Maja Mella

Meänkielis utmaningar idag, i skola och vardag

Torsdagen den 19 november 2015, kl. 11-12.30 (OBS tiden!).

Sal E5156

 

 

Mella talar om de utmaningar meänkieli har i vardagen, som bland annat är att antalet talare är framförallt äldre, men samtidigt har intresset och behovet att studera meänkieli ökat markant de senaste åren bland yngre. Vilka konsekvenser kan detta få och vad beror den senare utvecklingen på?

Det nuvarande utbildningssystemet klarar inte av att möta behovet och intresset att revitalisera meänkieli och att utbilda fler talare i meänkieli. Mella vill bl a fokusera på frågan om var bristerna finns i denna brustna utbildningskedja.

Avslutningsvis belyser hon också kort hur Riksförbundets arbete utvecklats från 1980-talet och framåt i målsättningen att främja minoritetens identitet samt dess språkliga och kulturella utveckling och förankring. Hur behåller man motivationen när man ständigt arbetar i brant uppförsbacke?

 

 

Välkomna!