Samola diskuterar centrala teman i moderna finska dystopier. Hon jämför finska dystopier med verk skrivna i Sverige och andra länder för att synliggöra utmärkande drag i den finska dystopitraditionen.

Föreläsningen är på engelska. Läs mer om den öppna föreläsningen på Stockholms universitets centrala webbplats.