Det är vår förhoppning att seminariet ska kunna utgöra ett forum där frågor av språkhistorisk art kan dryftas och diskuteras. Eftersom detta är ett led i vår ambition om att väcka intresse för de språkhistoriska frågorna i Sverige ser vi gärna att seminariet växer och frodas och vi hoppas att ni alla vill vara med och bidra till detta!

 

 
Fagus Lingvarum
Fagus Linguarum
 

 

 

Vi välkommar alla som har intresse för språkhistoria och seminariet ör öppet för såväl forskare som doktorander och studenter från hela Sverige!

Om du vill vara med på utskickslistan för språkhistoriska seminariet så skriv till Jenny Larsson vid Institutionen för baltiska språk, finska och tyska, Stockholms universitet: jenny.larsson@balt.su.se