Språkhistoriska seminariet

Ola wikander föreläser på temat: "Att söka indoeuropeiska ord och motiv i Gamla testamentet."

 

Seminariet kommer att hållas den 17/4 kl 16-18 i Hörsal 9 på Stockholms Universitet.

Mer information följer.

 

Varmt välkomna!

Jenny Larsson