Strategic Partnership im Rahmen der ERASMUS+ Key Action 2 „Cooperation and Innovation for Good Practices”

Die Strategic Partnership „ Textual and Literary Cultures in Medieval Europe (29 Kb) ” ist ein Konsortium von zehn europäischen Universitäten sowie fünf außeruniversitären Partner aus dem Bereich der Medien und öffentlichen Kulturarbeit, das sich die Frage stellt, welche Rolle die akademische Auseinandersetzung mit der Literatur und Kultur des Mittelalters in einem postnationalen Europa spielen und welche Bedeutung dies für die Studierenden in ihrem Beziehungsverhältnis zur eigenen kulturellen Identität haben könnte. Im Februar 2015 trafen sich Studierende aus vielen Ländern in Porto zu einem ersten zweiwöchigen Intensivprogramm. Drei Studierende von der Universität Stockholm hatte die Möglichkeit teilzunehmen.

Intensive Study Programme „Inszenierte Kommunikation und symbolische Kommunikation“

”Ett fyrtiotal studenter, från nästan tjugo olika länder och fem kontinenter, åkte till Porto i Portugal för att under två veckor delta i en intensivkurs med temat: tysk litteratur under medeltiden i europeisk kontext. Det låter kanske aningen udda men faktum är att det var mycket lärorikt. Studenter från så många olika ställen träffades med en gemensam nämnare: tyska språket och litteraturen som brinnande intresse. Man kunde höra holländare pratar tysk lingvistik med spanjorer, en iranier diskuterar Das Nibelungenlied med en colombian. Undervisningen var intensiv och varierande. För varje dag kom en ny lärare, från ett nytt land, med sina idéer och metoder. Under två veckor hann man faktiskt med att få en bra inblick i många olika delar av den tyska äldre litteraturen och kulturen. Därutöver var det kanske allra mest inspirerande få höra vad alla andra studenterna hade att berätta om sin studievardag och sina olika relationer till ämnet. Och kanske bäst av allt, det skedde helt och hållet på tyska.

Kursen i Porto var en resa i vad det innebär att vara människa, att vi alla är lika, men ändå olika och att vi är en produkt av det samhälle och den tid vi växer upp i. Kommunikation är a och o när det gäller att lära känna andra kulturer och därigenom sin egen. Att under två veckor i Porto få studera tysk medeltida litteratur i förhållande till nutid tillsammans med studenter från hela världen har öppnat en helt ny värld för oss.”

--- Sejla Konjhodzic, Viking Petersson och Karolina Wallin