Nätverket Språk och politik arrangerar en heldag om valspråk 2018 vid Stockholms universitet. Den består av en workshop med forskare från olika discipliner som analyserar valet 2018 med fokus på språk och kommunikation samt av en paneldiskussion mellan politiker, opinionsbildare och forskare.

Se hela programmet på nätverket Språk och politiks webbsida.

Kontakt: sprakochpolitik@su.se