För studenter

I studentärenden ska studierektorn för respektive avdelning samt likabehandlingsombudet Renata Ingbrant (renata.ingbrant@slav.su.se) kontaktas omedelbart. Studierektorena är:

Baltiska språk Lilita Zalkalns lilita.zalkalns@balt.su.se
Finska Laura Lunnevuori studierektor@finska.su.se
Nederländska Sara Van Meerbergen sara.vanmeerbergen@su.se
Tyska Anna Callenholm anna.callenholm@tyska.su.se
Slaviska språk Åke Zimmermann eller ake.zimmermann@slav.su.se
  Lisa Mendoza Åsberg lisa.mendoza.asberg@slav.su.se

 

För doktorander

När ärendet rör en doktorand ska studierektorn för forskarutbildningen, Christine Becker, (christine.becker@tyska.su.se), prefekten Charlotta Seiler Brylla (charlotta.brylla@tyska.su.se) samt likabehandlingsombudet Renata Ingbrant (renata.ingbrant@slav.su.se) kontaktas.

För övrig personal

Kontakta prefekten Charlotta Seiler Brylla (charlotta.brylla@tyska.su.se) samt likabehandlingsombudet Renata Ingbrant (renata.ingbrant@slav.su.se).