Titel: Fil. mag.
Arbetar som: Doktorand
Rum: E 514
Telefon: 08-16 3501
E-post: barbara.wallsten@tyska.su.se
Besöksadress: Campus Frescati, Södra huset, hus E, plan 5
Språk: tyska, svenska, engelska

 

Avhandlingsprojekt

Bildtexter i tyska och svenska historieläroböcker

 

Forskningsintressen

Multimodal textanalys, sociosemiotik, läroboksforskning, text- och diskursanalys.

 

Yrkesbakgrund

Utbildad språklärare; erfarenhetsbredd som språklärare på olika nivåer: grund- och gymnasieskola, studieförbund samt högskola och universitet.

 

Nätverk / medlemskap

  • Internationale Gesellschaft für historische und systematische Schulbuch- und Bildungsmedienforschung e.V.
  • Nätverket för Språk- och kulturforskning/Netzwerk für Sprach- und Kulturforschung
  • Språklärarnas riksförbund, tidigare Lärare i Moderna Språk (LMS)

 

Övrigt

  • Styrelseledamot i Stockholms Språklärareförening
  • Ideellt arbete i Stockholms tysklärarkommitté