Baltiska språk

Lilita Zalkalns
Telefon:  08-16 34 25 eller 08-16 46 09

Finska

Laura Lunnevuori
Telefon: 08-16 40 28

Nederländska

Sara Van Meerbergen
Telefon: 08-16 33 03

Polska

Lisa Mendoza Åsberg
Telefon: 08-16 34 12

Tjeckiska

Åke Zimmermann
Telefon: 08-16 33 32

Ryska

Åke Zimmermann

Telefon: 08-16 33 32

Tyska

Anna Callenholm
Telefon: 08-16 35 14

 

Studierektor, avancerad nivå (slaviska språk)

Mattias Ågren
Telefon: 08-16 33 27

 

Studierektor, forskarutbildningen

Christine Becker
Telefon: 08-16 35 19