Baltiska språk

Lilita Zalkalns
Telefon:  08-16 34 25 eller 08-16 46 09

Finska

Outi Oja
Telefon: 08-16 42 12

Nederländska

Annika Johansson
Telefon: 08-16 35 07

Polska

Lisa Mendoza Åsberg
Telefon: 08-16 34 12

Tjeckiska

Åke Zimmermann
Telefon: 08-16 33 32

Ryska

Åke Zimmermann

Telefon: 08-16 33 32

Tyska

Anna Callenholm
Telefon: 08-16 35 14

 

Studierektor, avancerad nivå (slaviska språk)

Ludmila Pöppel
Telefon: 08-16 12 21

 

Studierektor, forskarutbildningen

Sara Van Meerbergen
Telefon: 08-16 33 03