Personalpresentationer

Adresser

Postadress

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

Besöksadress

Avdelningarna för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska finns i hus E, Universitetsvägen 10E, Södra huset (blå höghusen) i Frescati, på plan 4 och 5.

Fakturaadress

Svenska fakturor

Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referens: 158

Utländska fakturor

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

Registrator

registrator.slabafinety@su.se