Personalpresentationer

Adresser

Postadress

Stockholms universitet
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
SE-106 91 Stockholm

Besöksadress

Universitetsvägen 10 E, Södra huset E (blå höghusen) i Frescati, plan 4 och 5.

Fakturaadress

Svenska fakturor

Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referens: 158

Utländska fakturor

Stockholms universitet
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
SE-106 91 Stockholm

Registrator

registrator.slabafinety@su.se