Ett samtal om relationen mellan språk, makt och identitetsskapande och det politiska språkets roll i formandet av ideologier.

Samtalet streamades via Accelerators Facebook-sida den 13 maj 2020. Den kan ses via Accelerators YouTube-kanal och höras via Accelerators podcast.