Den sjätte omgången av rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning utlystes på vårterminen med sista anmälningsdag i slutet av juni. Totalt inkom 68 ansökningar varav 37 beviljades medel.

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska lämnade in tre ansökningar. Alla tre projekt handlar om digitalisering, digitala verktyg och digital examination inom undervisning av språkfärdighet. Flera av institutionens ämnen deltar i ett projekt som vill både bättre utnyttja olika digitala verktyg och möta de utmaningar som uppstår vid den digitala omställningen. Särskilt fokus ligger på digitala examination av språkfärdighet. I anslutning till detta projekt beviljades Annika Johansson medel för deltagande i CeUL:s pedagogiska ambassadörsprogram. Christine Beckers och Kerstin Schustereders projekt avser att omarbeta nybörjarkurserna I och II i tyska till blended learning-kurser.

Följande pedagogiska projekt vid institutionen beviljades medel: