Totalt 51 treåriga projekt och 9 infrasturkturprojekt fick en del av denna omgång. Bland de längre forskningsprojekten (så kallade program) beviljades 25 miljoner kronor till projektet LAMP: Ett fönster till det förflutna - indoeuropeiska språk och myter.

Projektledare är Jenny Larsson, professor i baltiska språk (Stockholms universitet, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Avdelningen för baltiska språk).

Mer information om projektet: https://www.mynewsdesk.com/se/stiftelsen_riksbankens_jubileumsfond/pressreleases/humanistisk-och-samhaellsvetenskaplig-forskning-faar-drygt-335-miljoner-kronor-2931557

Picture of LAMP Languages and Myths of Prehistory