Markus Huss, biträdande lektor i tyskspråkig litteratur, berättar om den österrikiske författaren Thomas Bernhard i ett SVT-inslag om isolering och intellektuell verksamhet. Länk till inslaget: https://www.svt.se/kultur/isolering-och-det-orubbliga-intellektet