Renata Ingbrant har varit knuten till Slaviska institutionen (numera Slaviska avdelningen) sedan 1990-talet, först som student i ryska och polska, senare som doktorand i slaviska språk och lärare i polska. År 2001 blev hon antagen som doktorand på Baltic and East European Graduate School (BEEGS) vid Södertörns högskola och skrev sin avhandling under handledning av prof. Leonard Neuger (SU) och prof. Ebba Witt-Brattström (SH). Hon disputerade 2007 på en avhandling om poeten Anna Świrszczyńska ur ett genusperspektiv. Efter disputationen återvände hon som lärare och post-doc till Stockholms universitet. Sedan 2014 har hon varit anställd som biträdande lektor i polska och undervisat i språkfärdighet, grammatik, litteratur och kultur på alla nivåer och handlett ett flertal kandidat- och magisteruppsatser. Hennes forskning har varit inriktad mot genusstudier, men som forskare har hon rört sig inom olika områden (litteratur, kultur, historia, politik) och fält (kvinnohistoria, maskulinitetstudier, minnesstudier och studier om Förintelsen). Ett av hennes projekt handlade bl.a. om abortdebatten i Polen och ett annat – om ”maskulinitet i förändring” i polsk litteratur från slutet av 1800-talet. År 2015 tilldelades hon Elsa Swenson-priset. Sedan år 2016 är hon medlem i redaktionsrådet för den vetenskapliga tidskriften Scando-Slavica.