Universitetskanslersämbetet har beslutat att ge Stockholms universitet tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 i undervisningsämnet finska som modersmål.

Läs mer på Universitetskanslersämbetets hemsida:

http://www.uk-ambetet.se/nyheter/nyaamneslararutbildningartillkarlstadstockholmochsodertorn.5.4149f55713bbd917563800012741.html