Översättningsseminariet och tillhörande författarbesök som arrangerades av Avdelningen för finska, Finlands författarförbund och Finlandsinstitutet uppmärksammades i de finskspråkiga medierna i Sverige. Författarförbundets projektkoordinator Anna Chydenius skrev även en utförlig rapport på deras webbsida om de intensiva men givande dagarna.

Samtliga texter är på finska.

  • Rapport om besöket kan läsas på Finlands författarförbunds webbsida.
  • Suomen Uutisviikko (nr. 45, publicerad 2017-11-09) intervjuade Janina Orlov och skrev en notis om översättningsworkshopen.
  • Janina Orlov intervjuades av SVT Uutiset (publicerad 2017-11-16).

Information om översättningsseminariet och författarbesöket på vår webbsida. Outi Oja, universitetslektor i finska, intervjuades i Universitetsnytt om besöket, notisen kan läsas på s. 14 i Universitetsnytt (5, 2017).