Under 2017 kommer ett forskningssamarbete på Skoklosters slott att genomföras för att skapa en tvärvetenskaplig forskningsmiljö på slottet under titeln ”Skokloster as a Laboratory of Early Modern Studies”.

I workshopen deltar forskare från Stockholms universitet och University of Illinois at Urbana-Champaign som tillsammans med forskarutbildade och intendenter vid Myndigheten Livrustkammaren, Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH) aktivt ska arbeta med Skoklosters slotts samlingar av böcker, vapen och konst. Olika discipliner kommer att mötas och workshopen kommer att leda till nya kunskaper om 1600-talets världsbild och det kulturarvsskapande som pågått på Skokloster sedan dess.

Läs pressmeddelandet