Läs mer och lämna in din ansökan på Stockholms universitets centrala webbsida:

Du kan läsa mer om forskarutbildningen på institutionen på sidan Forskarutbildning och om forskarskolans tema Språk och makt på Humanistiska fakultetens sida.