Utbildningsminister Gustav Fridolin har förordnat Jarmo Lainio, professor vid avdelningen för finska, som särskild utredare med uppgift att kartlägga behovet av åtgärder med anledning av dels regeringens strävan att värna och revitalisera de nationella minoritetsspråken, dels Europarådets kritik mot Sverige när det gäller undervisningen i de nationella minoritetsspråken.

Regeringens pressmeddelande: Jarmo Lainio ska utreda om modersmål och nationella minoritetsspråk (2017-02-14)

Regeringens pressmeddelande: Bättre möjligheter för nationella minoritetsspråk i skolan ska utredas (2016-12-22)

Sisuradio: Jarmo Lainio ska utreda förbättrad undervisning i minoritetsspråk (2017-02-14)