Jenny Larsson höll installationsföreläsningen i sitt ämne baltiska språk.

”All forskning som gör anspråk på att vilja förstå något om människan är i grund och botten tvärvetenskaplig. Jag har det stora privilegiet att ingå i den tvärvetenskapliga organisationen Sveriges unga akademi där forskare från olika ämnesområden får en naturlig mötesplats. Sådana mötesplatser för forskare med olika bakgrund är helt ovärderliga när det gäller att få nya idéer och hitta nya vägar i forskningen. I en tid där den vetenskapliga utvecklingen går i en rasande fart har vi inte råd att stänga oss för framstegen inom andra discipliner och bara se till vårt eget.” (citat ur Installationsföreläsningen 2015)

Läs Jenny Larssons Installationsföreläsning ( Installationsföreläsning (52 Kb) )

Installations- och promotionshögtiden 2015