I mitten på maj publicerades en antologi om minoritetsspråkliga och språkpolitiska förhållanden runt Östersjön. Boken, som publicerades av den finlandssvenska tankesmedjan Magma, innehåller en generell artikel om klassificering av språkliga minoriteter (Kjetil Duvold, Dalarnas högskola) och fyra sammanfattande fallstudier om situationen i olika kontexter: Lia Markelin (Magma, Helsingfors/Samisk högskola, Kautokeino, Norge) om samiskans situation i de nordiska länderna, Jarmo Lainio (Stockholms universitet) om de fem nationella minoriteterna i Sverige, Eva Chylinski (f.d. direktör på European Center for Minority Issues/ECMI i Flensburg, Tyskland) om ryskan i de baltiska staterna, och Tomasz Wicherkiewicz (Adam Mickiewicz University, Poznan´, Polen) om Polens språkliga minoriteter.

Boken kommer att finnas tillgänglig på Magmas webbsida.