Professor Jenny Larsson, baltiska språk, har blivit inkluderad i AcademiaNet, efter att ha blivit nominerad av Vetenskapsrådet. AcademiaNet är en internationell databas över framstående kvinnliga forskare. 

Databasens syfte är att visa att det inte bara finns män att tillgå utan även mycket kompetenta kvinnor, när man exempelvis letar efter sakkunniga, ledamöter i peer-review-paneler eller styrelser, eller söker efter forskare att rekrytera.

De kvinnor som presenteras i databasen nomineras först av en extern part och ska uppfylla vissa kriterier och visa framstående vetenskapliga kvalifikationer, ha goda akademiska vitsord och ha visat ett starkt akademiskt ledarskap.

Se Jennys AcademiaNet-profil på AcademiaNets webbsida.