Jenny Larsson. Foto: Eva Dalin
Jenny Larsson. Foto: Eva Dalin

Humtank är en nationell sammanslutning av forskare inom humaniora som har tillkommit genom ett unikt samarbete mellan humanistiska fakulteter vid femton svenska universitet och högskolor. Tankesmedjans främsta syfte är att stärka humanioras roll såväl inom som utanför de akademiska institutionerna.

Jenny Larsson, professor i baltiska språk, har nominerats av humanistiska fakultetens dekanus och utsetts till Stockholms universitets representant i Humtank. Hon kommer att leda tankesmedjan tillsammans med Jonas Harvard och efterträder Fanny Forsberg Lundell på posten som Humtanks verksamhetsledare.