I det unika massexperimentet Anslagstavlan var elever från hela Sverige med och samlade in forskningsmaterial genom att fotografera av lokala anslagstavlor. Materialet dokumenterades genom en app och analyserades sedan av språkforskare på Stockholms, Örebros och Göteborgs universitet. En central fråga i projektet var bland annat vilken roll den fysiska anslagstavlan har i dagens digitala samhälle. Projektet utfördes inom ramen för ForskarFredag som initierades av Vetenskap & Allmänhet och får finansiering från EU-kommissionen under Marie Sklodowska-Curie actions. Syftet med ForskarFredag är att skapa broar mellan forskning och det omringande samhället.

Du kan läsa mer om projektet Anslagstavlan samt ta del av slutrapporten på ForskarFredags hemsida.

En intervju med Sara Van Meerbergen om projektet finns att läsa på Stockholms universitets centrala webbpats.