Charlotta Seiler Brylla har tillsammans med Annika Rabo, Gunilla Almström Persson, Ulf Mörkenstam och Kristina Riegert tilldelats Strategiska medel från Humanvetenskapliga området för sitt nätverk ”Språk och politik”. Bland annat kommer nätverket att anordna en workshop inför valet till Sveriges riksdag i september 2018.