I denna utvärdering har UK-ämbetet granskat universitetets utbildning i finska vid Institutionen för baltiska språk, finska och tyska. Utbildningen, som leder till kandidatexamen, bedöms hålla hög kvalitet.

– Det är mycket glädjande att den utbildning i finska som utvärderats har bedömts som kvalitativt sett hög. En orsak till detta är att vi under lång tid utformat våra utbildningar utifrån våra studenters behov. Detta innebär att både främmande språks- och förstaspråksperspektivet har varit, och även fortsatt ska vara, vägledande för vårt pedagogiska arbete. Men vi kommer förstås också att fortsätta arbeta för att både bibehålla och vidareutveckla den höga nivån, säger Annika Johansson, prefekt vid Institutionen för baltiska språk, finska och tyska.

Utvärderingen finns på www.uk-ambetet.se