Mycket hög kvalitet för tyska på kandidat- och magisternivå

Vid Institutionen för baltiska språk, finska och tyska ges kurser som leder till kandidat- och magisterexamen i tyska. I UK-ämbetets granskning ges både kandidat- och magisterexamen omdömet mycket hög kvalitet.

– Det är ett oerhört glädjande besked. Vi har satsat mycket på fortbildning av våra lärare genom samverkan med institutioner både nationellt och internationellt. Dessutom för vi en kontinuerlig dialog med våra studenter. Det är fantastiskt roligt att se att våra insatser har gett resultat, säger Jenny Larsson, ställföreträdande prefekt vid Institutionen för baltiska språk, finska och tyska.

Hela utvärderingen finns på UK-ämbetets hemsida: http://www.uk-ambetet.se/