Nyheter baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
  4. Om oss
  5. Nyheter
  6. Nyheter baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Forskningssamarbete med Skoklosters slott och University of Illinois at Urbana-Champagne

Med medel beviljade av rektor vid Stockholms universitet och Riksbankens Jubileumsfond kommer ett forskningssamarbete på Skoklosters slott att genomföras under 2017.

Jarmo Lainio ny vice ordförande i expertkommitté

Professor Jarmo Lainio vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, har valts till den ena posten som vice ordförande för Expertkommittén för övervakning av Europarådets Europeisk stadga för minoritets- eller landsdelsspråk.

Utvärderingen klar! Tyska – Mycket hög kvalitet

Onsdag den 27 februari 2013 offentliggjorde Universitetskanslersämbetet (UK-ämbetet) sin granskning av utbildningen i tyska. Både kandidat- och magisterexamen fick omdömet mycket hög kvalitet.

Utvärderingen klar! Finska – hög kvalitet

Onsdag den 13 mars offentliggjorde Universitetskanslersämbetet (UK-ämbetet) sin granskning av utbildningar i finsk-ugriska språk. Stockholms universitet får i denna kvalitetsutvärdering ett bra betyg för den utbildning som ingått i utvärderingen.

Utvärderingen klar! Baltiska språk – hög kvalitet

Onsdag den 7 november 2012 offentliggjorde Högskoleverket sin granskning av utbildningar i baltiska och slaviska språk. Stockholms universitet får i denna granskning ett utmärkt betyg.