Sedan december finns glädjande nog ett nybildat studentråd vid institutionen. Just nu håller rådet på att rekrytera fler medlemmar och att bygga upp sin verksamhet. Ordförande heter Emil Sjöstedt och om man vill komma i kontakt med Studentrådet går det bra att skriva till studrepr.slabafinety@su.se.