Undervisningen sker med hjälp av e-mötestjänsten Zoom och lärplattformen Athena eller motsvarande. Även salstentorna ordnas digitalt.

Information för respektive kurs kommer att finnas på kurssidorna i utbildningskatalogen eller på våra webbsidor. Alla antagna studenter får mer detaljerad information i välkomstbrevet som går ut efter andra antagningsbeskedet.

Universitetets samlade information om Coronapandemin och hur den påverkar olika verksamheter finns att läsa på su.se/corona

Mer information om att studera hemifrån hittar du på su.se/livetpadistans