Prefekt, Ordförande: Charlotta Seiler Brylla

Stf prefekt: Tora Hedin

Sekreterare: Anna Callenholm

Korporationen lärare/forskare: 

Ordinarie ledamöter:

 • Christine Becker, universitetslektor (tyska; föräldraledig)
 • Susanne Teinken, universitetslektor, docent (tyska)
 • Renata Ingbrant, bitr universitetslektor (polska)
 • Sara van Meerbergen, universitetslektor (nederländska)
 • Susanna Witt, universitetslektor, docent (ryska)
 • Nadezjda Zorikhina Nilsson, professor (ryska)

Gruppsuppleanter:

 • Annika Johansson universitetslektor (nederländska)
 • Jarmo Lainio, professor (finska)
 • Jenny Larsson, professor (baltiska språk)
 • Lilita Zalkalns (baltiska språk)

Korporationen TA-personal:

Ordinarie ledamot: Torun Gille West, byrådirektör
Suppleant: Laura Lunnevuori, utbildningsadministratör

Studentrepresentanter:

Ordinarie ledamöter:

 • Johanna Carlsson
 • Karolina Nordström

Suppleant:

 • [vakant]

Doktorandrepresentant:
Ordinarie: Lisa Mendoza Åsberg
Suppleant: Fredrik Renard

Årscykel

IS Årsplan 2019 (391 Kb)

Kommande styrelsemöten