Prefekt, Ordförande: Tora Hedin

Stf prefekt: Charlotta Seiler Brylla

Sekreterare: Anna Callenholm

Korporationen lärare/forskare: 

Ordinarie ledamöter:

 • Christine Becker, universitetsadjunkt (tyska)
 • Renata Ingbrant, bitr universitetslektor (polska)
 • Sari Pesonen, universitetsadjunkt (finska)
 • Sara van Meerbergen, universitetslektor (nederländska)
 • Susanna Witt, universitetslektor, docent (ryska)
 • Nadezjda Zorikhina Nilsson, professor (ryska)

Gruppsuppleanter:

 • Annika Johansson universitetslektor (nederländska)
 • Jarmo Lainio, professor (finska)
 • Jenny Larsson, professor (baltiska språk)
 • Susanne Tienken, universitetslektor, docent (tyska)

Korporationen TA-personal:

Ordinarie ledamot: Torun Gille West, byrådirektör
Suppleant: Laura Lunnevuori, utbildningsadministratör

Studentrepresentanter:

Ordinarie ledamöter:

 • [vakant]

Suppleant:

 • [vakant]

Doktorandrepresentant:

Ordinarie ledamot: Emma-Lina Löflund
Suppleant: Lasse Vuorsola

Kommande styrelsemöten: