Frederik Bissinger, doktorand i baltiska språk, berättade i Litauens Radio (LRT) om sitt avhandlingsprojekt och interesset för det litauiska språket. Lyssna på programmet på LRT:s webbsida (på litauiska, publicerat 2020-02-05, intervjun börjar vid 31:13)!