Anatolian Trail

Jenny Larsson, professor i baltiska språk, samverkar med ett amerikanskt forskarteam kring utvecklandet av ett dataspel med fokus på de tidiga indo-europeiska språken och kulturerna.

Handlingen i spelet utspelas under indoeuropeisk tid. Under spelets gång utkämpar spelaren strider mot olika monster och odjur som vi känner igen från de tidiga indoeuropeiska mytologierna. Spelaren kommer också att interagera med diverse gudar och hjältar, bl.a. genom att tillägna sig olika indoeuropeiska språk och utföra enklare språkliga rekonstruktioner. Målgruppen för spelet är den breda allmänheten. Jenny kommer att ansvara för den del av spelet som handlar om de baltiska språken och de tidiga baltiska kulturernas mytologi och gudavärld.

Läs mer om dataspelet: The Anatolian Trail: An Indo-European Adventure