Europarådet har för den tionde gången kritiserat Sverige för att minoritetslagen inte följs. Jarmo Lainio, professor i finska, intervjuas i SVT Uutiset om den bristfälliga finskaundervisningen i Sverige. Årets val och den långsamma regeringsbildningen har gjort att regeringen har inte hunnit ta ställning till de åtgärder som Lainios utredning föreslår. Bristfällig undervisning i finska gör att i synnerhet läs- och skrivkunskaperna lider, och då kommer det att vara även svårare att utbilda finskspråkig personal till olika yrkesgrupper.

Se inslaget i SVT Play (på finska med svensk text, publicerad 2018-10-02, kan ses till 2018-10-09).