Många av medarbetarna vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska samverkar med det omgivande samhället på olika sätt till exempel genom föreläsningar och seminarier för allmänheten, populärvetenskapliga publikationer, information och uppdrag för myndigheter samt medverkan i media. Här följer några exempel på det.

 • Den 26 maj 2019 anordnade Annika Johansson, Sara Van Meerbergen och Reglindis De Ridder från avdelningen för nederländska en paneldiskussion med Bart Moeyaert, som nyligen tilldelades Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA-priset). Läs mer om evenemanget på vår webbsida.
 • Den 22 maj 2019 deltog Annika Johansson, universitetslektor i nederländska, i en litteraturlunch organiserad av Dutch Foundation for Literature på Nederländska Ambassaden i Stockholm. I ett samarbete med översättare från nederländska till svenska presenterade hon nederländsk barn- och ungdomslitteratur för svenska förläggare.
 • Ludmila Pöppel, docent i slaviska språk, föreläste om Pusjkin och Tjajkovskij på Kungliga Operan den 7 maj 2018. Föreläsningen var en del av Vetenskap i Guldfoajén som är ett samarbete mellan Kungliga Operan och Stockholms universitet. Läs mer om evenemanget på Stockholms universitets centrala webbsida.
 • Jenny Larsson, professor i baltiska språk, deltog i ett samtal om språk och dess natur på Kulturhuset den 27 september 2017. Läs mer om evenemanget på Kulturhuset Stadsteatens webbsida. Samtalet kan även ses på Fri Tankes webbsida.
 • Jarmo Lainio, professor i finska och särkild utredare på uppdrag av regeringen, har lämnat in sin utredning till utbildningsminister Gustav Fridolin den 15 november 2017. Sari Pesonen, universitetsadjunkt i finska, arbetade som utredningssekreterare. Betänkandet ”Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering” (SOU 2017:91) kan läsas i sin helhet på Regeringskansliets webbsida.
 • Annika Johansson, universitetslektor i nederländska, representerar nederlandistiken i Norden som medlem i styrelsen för Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN).
 • Sari Pesonen, universitetsadjunkt i finska, är ledamot i Institutet för språk och folkminnens referensgrupp för bidrag till organisationer som jobbar med nationella minoritetsspråk 2016–2019.
 • Lasse Vuorsola, doktorand i finska, är ledamot i Språkrådets referensgrupp i finska 2016–2018.
 • Jenny Larsson, professor i baltiska språk, är en av Humtanks två  verksamhetsledare. Humtank är en nationell tankesmedja för humaniora och ett samarbete mellan flera olika universitet i Sverige.
 • Jarmo Lainio, professor i finska, är Sveriges representant i Europarådets Expertkommitté för övervakning av Europeisk stadga för landsdels- eller minoritetsspråk.
 • Jarmo Lainio, professor i finska, är ledamot i styrelsen för Kulturfonden för Sverige och Finland.
 • Sari Pesonen, universitetsadjunkt i finska, är extern representant i Programstyret for bachelor- og mastergradsprogram i kvensk/finsk vid Norges Arktiske Universitet 2018-2020.
 • ​Den 30 maj 2018 deltog Annika Johansson, universitetslektor i nederländska, i en litteraturlunch organiserad av Dutch Foundation for Literature på Nederländska Ambassaden i Stockholm. I ett samarbete med översättare från nederländska till svenska presenterar hon nederländsk sakprosa för svenska förläggare.
 • Den 21 oktober 2018 deltog Frederik Bissinger, doktorand i baltiska språk, i konferensen "Lietuvių kalbos puoselėjimas daugiakalbystės kontekste - Šiaurės šalių lituanistinių mokyklų bendradarbiavimo tinklo kūrimas" ("Litauiska språkets främjan i flerspråkighetskontext - skapa ett samarbetsnätverk för litauiska skolor i dem nordiska länderna") som organiserades av den litauiska lördagsskolan "Saulė" i Stockholm. Deltagare kom från Sverige, Norge, Island, Irland och Litauen. Bissinger gav presentationen "Daugiakalbystė ir harmoninga dvikalbystės plėtra" ("Flerspråkighet och harmonisk tvåspråkig utveckling"). Mer information om evenemanget finns på Litauiska föreningen i Sveriges webbsida (på litauiska).